H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Záróvizsga, diplomaátadó

Utolsó módosítás: 2020. május 14.

Információk a 2020. júniusi záróvizsgával kapcsolatban

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2020. júniusi záróvizsgákkal kapcsolatosan a rendkívüli helyzet kapcsán frissítettük az információkat.

A már korábban megküldött tájékoztatás alapján a 2019/2020. tanév tavaszi félévben a szakdolgozatokat/diplomamunkákat nyomtatott formában nem kell leadni, kizárólag az elektronikus felületre kell feltölteni. 

A szakdolgozat/diplomamunka feltöltési határidő módosult, a feltöltés határideje: 2020. május 15. 23.59 

A szakdolgozathoz/diplomamunkához konzultációs nyilatkozatot nem, eredetiség nyilatkozatot viszont csatolni kell.

Kérem folyamatosan figyeljék, bármilyen változás, vagy újabb információ van, azonnal közzé fogjuk tenni.

A záróvizsgára 2020. február 7-éig lehetett jelentkezni a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban.

Utólagos záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban megtalálható formanyomtatványon lehetséges 2020. május 31-ig. Ez a határidő csak azokra vonatkozik, akik már feltöltött és leadott szakdolgozattal/diplomamunkával/portfólióval rendelkeznek. Egyéb esetben május 10-ig lehet ilyen kérelmet beadni.
A kérelem beadásának fizetési kötelezettség vonzata van (2000 Ft), mely fizetési kötelezettségnek is eleget kell tenni. A fizetési kötelezettség előírásra kerül a Neptun/Pénzügyek menüpontban.


Szakdolgozat/diplomamunka készítése esetén (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, 2016 előtt kezdett felsőoktatási szakképzés)

A szakdolgozat/diplomamunkák Neptunba való feltöltésének határideje: 2020. május 15. 23.59

A szakdolgozat/diplomamunka benyújtás további határidő hosszabbítására nincs lehetőség!

A feltöltés menetéről részletes tájékoztató  az alábbi elérhetőségen megtalálható:   Gyöngyösi Károly Róbert Campus oldalán https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/hu/gyongyos/hallgatoknak/nyomtatvanyok     /Szakdolgozat/diplomamunka feltöltési útmutató címmel.

A szakdolgozat/diplomamunka titkosítási kérelmek leadásának  határideje : 2020. május 10. 23.59 (Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban)

 A szakdolgozat/diplomamunka készítésére, tartalmi és formai követelményeire, a záróvizsgára vonatkozó szabályzatok, tudnivalók az alábbi elérhetőségeken olvashatók:

- a Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat/ A tanulmányok befejezésére, lezárására vonatkozó rendelkezésekben (45. §- 59. §) található. A szabályzat teljes szövegét az alábbi linken érheti el: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-20200115_5e2721321c53d.pdf

- a szakdolgozat/diplomadolgozat tartalmi és formai követelményeit a dékáni hivatalok teszik közzé, mely
• az AVK és TTK (szőlész-borász BSc szak) kar estében az alábbi elérhetőségen érhető el: https://uni-eszterhazy.hu/hu/avk/hallgatoinknak/diploma-szakdolgozat-portfolio-zarovizsga-185
• a GTK kar esetében az alábbi elérhetőségen: http://uzletitudomanyok.uni-eszterhazy.hu/hu/uzletit/dokumentumok/szakdolgozat 

- az IK kar esetében az alábbi elérhetőségen: https://matinf.uni-eszterhazy.hu/hu/matinf/hallgatok/szakdolgozat


A felsőoktatási szakképzésben 2020 júniusban záróvizsgázó hallgatóknak
– akiknek portfóliókészítést ír elő a képzési program (csak a 2016. szeptemberében felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat megkezdő hallgatók) portfóliójukat fel kell tölteni az e-Portfólió rendszerébe.


A portfóliók feltöltési határideje: 2020. május 25. 22:00 (hosszabbítás nem lehetséges!)

Fontos! A portfólió feltöltési felület már elérhető, a dokumentumok feltöltésére már most van lehetőségük.
A portfólió készítését tartalmazó útmutatót az alábbi elérhetőségeken találják:
- az AVK kar esetében: https://uni-eszterhazy.hu/hu/avk/hallgatoinknak/diploma-szakdolgozat-portfolio-zarovizsga-185 - a GTK kar Üzleti Tudományok Intézete esetében:http://uzletitudomanyok.uni-eszterhazy.hu/hu/uzletit/dokumentumok/portfolio

- a gazdaságinformatikus fosz esetében: https://matinf.uni-eszterhazy.hu/hu/matinf/hallgatok/szakmai-gyakorlat . A tájékoztatóban olvasható szakmai beszámoló mellé - a portfólió részeként - legalább három, a hallgató által tanulmányai alatt (tanegységek keretében) elkészített önálló és csoportos munka (pl. beadandó, egyéni vagy csoportos prezentáció, stb.) is feltöltendő.

A portfólió részét képező szakmai beszámoló feltöltését követő leadásáról a rendkívüli helyzetnek megfelelően lesz döntés. 

Az Eszterházy Károly Egyetem e-Portfólió rendszerébe (https://eportfolio.uni-eszterhazy.hu) a hallgatók az alábbi adatokkal tudnak bejelentkezni:

  • felhasználói név: neptun kód (csupa kis betűvel) pl. abc123
  • jelszó: neptun kód (csupa kis betűvel) „+" az aktuális év utolsó két számjegye pl. az abc123 felhasználói névhez tartozó jelszó ebben az esetben: abc12315

A hallgatók számára az alábbi használati útmutató nyújt segítséget : https://eportfolio.uni-eszterhazy.hu/view/view.php?id=23

Ha a portfólió feltöltésével kapcsolatosan bármilyen technikai problémája adódik kérem keresse Csernai Zoltánt az alábbi elérhetőségeken: csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu vagy 36/520-400/2262.


Általános információk:

A záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2020. május 4-től június 6-ig tart.
A vizsgákra való jelentkezés várhatóan: 2020. április 23. 09.30-tól
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének határideje: 2020. június 6.
A záróvizsga időszak: 2020. június 15-26.

A záróvizsgák pontos időpontjáról május 15-e után adunk tájékoztatást.

A záróvizsgák szervezésével kapcsolatosan 101/2020. (IV.10) kormányrendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani."
A járványügyi intézkedések figyelembevételével a fentiek változhatnak!

A záróvizsga lebonyolításának pontos részleteiről május 15-e után adunk tájékoztatást!


Oklevélátadó ünnepségének várható időpontja 2020. szeptember 12.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
- a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
- a szakdolgozat/diplomamunka elektronikus benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása,

-portfólió - szakmai beszámoló elektronikus benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

Pótzáróvizsga:Csak azok a hallgatók élhetnek az augusztus 31-i záróvizsga lehetőségével, akiknek valamely teljesítendő tárgya felfüggesztésre került, vagy a járványhelyzet miatt a szakmai gyakorlatot nem tudják teljesíteni!

Ez esetben a határidő az alábbiak szerint alakulnak:
- 2020. augusztus 1-21. szorgalmi időszak, konzultációk, szakmai gyakorlat pótlása,
- 2020. augusztus 11-től hallgatók vizsgára jelentkezése a neptunban,
- 2020. augusztus 10-15. végzős hallgatók bejelentkezése az augusztus 31-i záróvizsgára,
- 2020. augusztus 24-28. vizsgaidőszak végzős hallgatók számára,
- 2020. augusztus 28. végbizonyítvány megszerzése augusztus 31-i záróvizsga esetében,
- 2020. augusztus 24- szeptember 4. vizsgaidőszak alsóbb éves hallgatók számára,
- 2020. augusztus 31. pótzáróvizsga azon hallgatók számára akik a felfüggesztésre került tanegységek vagy felfüggesztésre került szakmai gyakorlat miatt abszolutóriumot nem tudtak szerezni 2020. június 6-ig.

Azon hallgatók, akik végbizonyítványukat/abszolutóriumukat nem a 2019/2020. tanév tavaszi félévében szerzik meg, azaz tanulmányi és vizsgakötelezettségüket már egy korábbi félévben teljesítették, a záróvizsga 15.000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettséggel jár. Ezen fizetési kötelezettség minden érintett hallgatónak egy későbbi időpontban előírásra került a Neptun/Pénzügyek menüpontban.

FONTOS!

Minden záróvizsgázó hallgatót megkérünk, hogy a Neptunban a személyes adatait nézze át, amennyiben szükséges - változás van benne - aktualizálja, ha olyan adat, mely nem változtatható, akkor Adatbejelentő lapot a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban küldjön el.


A 2019/20. tanév júniusi záróvizsga témakörei szakonként az alábbiak (témakörök folyamatosan frissülhetnek, kérjük kísérjék figyelemmel): 

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK)Alapképzés (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások BA
Gazdálkodási és menedzsment BA - specializáció nélkül
Gazdálkodási és menedzsment BA - logisztika specializáció
Gazdálkodási és menedzsment BA - vállalkozásszervezési specializáció

Kereskedelem és marketing BA - specializáció nélkül
Kereskedelem és marketing BA - marketing menedzser specializáció
Kereskedelem és marketing BA - kereskedelmi menedzser specializáció

Közszolgálati BA - közigazgatási menedzser specializáció

Pénzügy és számvitel BA - specializáció nélkül
Pénzügy és számvitel BA - hitelintézeti specializáció

Pénzügy és számvitel BA - adóigazgatási specializáció

Pénzügy és számvitel BA - számviteli specializáció

Turizmus-vendéglátás BA - specializáció nélkül
Turizmus-vendéglátás BA - vendéglátás-menedzsment specializáció
Turizmus-vendéglátás BA - szálloda-menedzsment specializáció
Turizmus-vendéglátás BA - területfejlesztés és turizmus-menedzsment specializáció

Turizmus-vendéglátás BA - rendezvény-, utazás- és attrakciómenedzsment specializáció

 

Alapképzés (2016/2017. tanévtől kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások BA

Gazdálkodási és menedzsment BA - logisztika specializáció

Gazdálkodási és menedzsment BA - controlling specializáció

Gazdálkodási és menedzsment BA - specializáció nélkül

Kereskedelem és marketing BA - marketingkommunikáció specializáció

Kereskedelem és marketing BA - kereskedelmi specializáció

Pénzügy és számvitel BA - adóigazgatás specializáció

Turizmus vendéglátás BA - természeti és vidéki turizmus

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások FOSZ - személyügyi szakirány

Gazdálkodási és mendzsment FOSZ - kis- és középvállalkozási szakirány
Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - projektmenedzsment szakirány
Kereskedelem és marketing FOSZ - kereskedelmi logisztika szakirány
Pénzügy és számvitel FOSZ - pénzintézeti szakirány
Pénzügy és számvitel FOSZ - vállalkozási szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - turizmus szakirány


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrás FOSZ - személyügyi szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - kis- és középvállalkozási szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - projektmenedzsment szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - szakirány nélkül (2017/2018. tanévtől)

Kereskedelem és marketing FOSZ - kereskedelmi logisztika szakirány

Kereskedelem és marketing FOSZ - logisztika szakirány (2017/2018. tanévtől)

Kereskedelem és marketing FOSZ - marketingkommunikációs szakirány

Pénzügy és számvitel FOSZ - Pénzintézeti szakirány

Pénzügy és számvitel FOSZ - vállalkozási szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - turizmus szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - vendéglátó szakirány

 

MESTERKÉPZÉS

Turizmus-menedzsment MA 
Vállalkozásfejlesztés MA (módosított)
Vezetés és szervezés MA

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

INFORMATIKAI KAR (IK)

 

Alapképzés (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Gazdaságinformatikus BSc

 

Alapképzés (2016/2017. tanévtől kezdett hallgatóknak)

Gazdaságinformatikus BSc

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Gazdaságinformatikus FOSZ

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Gazdaságinformatikus

Gazdaságinformatikus 2018-tól


 

AGRÁRTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR (AVK)

 

Alapképzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc - Vidéki Térségek Fejlesztése Specializáció, specializáció nélkül

Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc - Helyi gazdaságfejlesztő specializáció

Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc - Településgazdasági specializáció
Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc

Kertészmérnöki BSc - 2017/2018. tanévben kezdett
Kertészmérnöki BSc - specializáció nélküli - 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - Település-környezetgazda specializáció 2010/2011. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - Település-környezetgazda 2008/2009. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül - 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül - 2015/2016. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - 2016/2017. tanévben kezdett

 

Mezőgazdasági mérnöki BSc - 2014 előtt kezdett

Mezőgazdasági mérnöki BSc - specializáció nélkül 2015/2016. tanévtől kezdett

Mezőgazdasági mérnöki BSc - növénytermesztő-növényvédő specializáció 2017/2018. tanévtől kezdett

Mezőgazdasági mérnöki BSc - agrárkörnyezetgazda specializáció 2017/2018. tanévtől kezdett

Szőlész-borász mérnöki BSc
Vadgazda mérnöki BSc - spec. nélkül

Vadgazda mérnöki BSc - Állat- és Vadvédelem Szakirány

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. előtt kezdett hallgatóknak) 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ
Kertészmérnök FOSZ
Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2015/2016. tanévban kezdett

Mezőgazdasági mérnöki szak FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ

Kertészmérnök FOSZ

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ

Mezőgazdasági mérnöki szak FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ


MESTERKÉPZÉS

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - specializáció nélkül

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - multifunkcionális gazdálkodás specializáció

 

 

 


< Vissza