H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Záróvizsga, diplomaátadó

Utolsó módosítás: 2019. december 05.

Információk a 2020. januári záróvizsgával kapcsolatban

A záróvizsgára 2019. szeptember 13-áig lehetett jelentkezni a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban.

Utólagos záróvizsgára való bejelentkezés a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban megtalálható formanyomtatványon lehetséges 2019. november 10-ig.
A kérelem beadásának fizetési kötelezettség vonzata van (2000 Ft), mely fizetési kötelezettségnek is eleget kell tenni. A fizetési kötelezettség előírásra kerül a Neptun/Pénzügyek menüpontban.


Szakdolgozat/diplomamunka készítése esetén (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, 2016 előtt kezdett felsőoktatási szakképzés)

A szakdolgozat/diplomamunkák Neptunba való feltöltésének határideje: 2019. november 15. 23:59

A szakdolgozat/diplomamunka feltöltésre vonatkozóan indokolt esetben 1 hét határidő hosszabbítás kérhető. A leadási határidő ez esetben nem változik. Erre vonatkozóan a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban elektronikus kérelem formájában van lehetőség 2019. november 10-ig (5000 Ft) fizetési kötelezettséget is teljesítenie kell. . Amennyiben a hallgató valamilyen számára fel nem róható, váratlan ok miatt nem tud a szakdolgozat/diplomamunka feltöltési kötelezettségének eleget tenni, az egyéb díj fizetési kötelezettség alól mentesül. Ez esetben a kérelem mellé az igazolást is kérjük csatolni!

A feltöltött szakdolgozatokat/diplomamunkákat  2019. november 15-26. között kell leadni.

A szakdolgozatot/diplomamunkátt 2 példányban (1 db bekötött és 1 db spirálozott példányban + 1-1 db 2 oldalas  összefoglaló) az Oktatási Irodában ügyintézési időben az illetékes tanulmányi ügyintézőnél kell leadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a benyújtott és feltöltött szakdolgozatnak/diplomamunkának mind formai, mind tartalmi szempontból teljesen meg kell egyeznie! Csak a Neptun rendszerben feltöltött szakdolgozat/diplomamunka mutatható be!

A feltöltés menetéről a részletes tájékoztató letölthető a Gyöngyösi Károly Róbert Campus oldalán https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/hu/gyongyos/hallgatoknak/nyomtatvanyok    (Szakdolgozat/diplomamunka feltöltési útmutató címmel) menüpontból.

A szakdolgozat/diplomamunka titkosítási kérelmek leadásának  határideje: 2019. november 10. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban)

 A szakdolgozat/diplomamunka készítésére, tartalmi és formai követelményeire, a záróvizsgára vonatkozó szabályzatok, tudnivalók az alábbi elérhetőségeken olvashatók:

- a Hallgatói Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat/ A tanulmányok befejezésére, lezárására vonatkozó rendelkezésekben (45. §- 59. §) található. A szabályzat teljes szövegét az alábbi linken érheti el: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-2019-julius-jav_5d64c9b19a4ac.pdf

- a szakdolgozat/diplomadolgozat tartalmi és formai követelményeit a dékáni hivatalok teszik közzé, mely
• az AVK kar estében az alábbi elérhetőségen érhető el: https://uni-eszterhazy.hu/hu/avk/hallgatoinknak/diploma-szakdolgozat-portfolio-zarovizsga-185
• a GTK kar esetében, beleértve a gazdaságinformatikus szakot is az alábbi elérhetőségen: http://uzletitudomanyok.uni-eszterhazy.hu/hu/uzletit/dokumentumok/szakdolgozat 


A felsőoktatási szakképzésben 2020 januárjában záróvizsgázó hallgatóknak
– akiknek portfóliókészítést ír elő a képzési program (csak a 2016. szeptemberében felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat megkezdő hallgatók) portfóliójukat fel kell tölteni az e-Portfólió rendszerébe.


A portfóliók várható feltöltési és leadási határideje: 2020. január 4. (hosszabbítás nem lehetséges!)

Fontos! A portfólió feltöltési felület már elérhető, a dokumentumok feltöltésére már most van lehetőségük. A campus 2019. december 21-étől 2021. január 2-áig zárva tart, tehát sem az oktató kollégák sem az Oktatási Iroda nem lesz elérhető. Kérjük, hogy ezt minden ügyük intézésénél vegyék figyelembe a határidők betartása miatt.
A portfólió készítését tartalmazó útmutatót az alábbi elérhetőségeken találják:
- az AVK kar esetében: https://uni-eszterhazy.hu/hu/avk/hallgatoinknak/diploma-szakdolgozat-portfolio-zarovizsga-185 - a GTK kar Üzleti Tudományok Intézete esetében: http://uzletitudomanyok.uni-eszterhazy.hu/hu/uzletit/dokumentumok/portfolio

- a gazdaságinformatikus fosz esetében: https://matinf.uni-eszterhazy.hu/hu/matinf/hallgatok/szakmai-gyakorlat . A tájékoztatóban olvasható szakmai beszámoló mellé - a portfólió részeként - legalább három, a hallgató által tanulmányai alatt (tanegységek keretében) elkészített önálló és csoportos munka (pl. beadandó, egyéni vagy csoportos prezentáció, stb.) is feltöltendő.

A portfólió részét képező szakmai beszámolót a feltöltést követően 2 db spirálozott példányban a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Oktatási Irodájában be kell bemutatni várhatóan legkésőbb 2020. január 6-ig

Csak az e-portfólió rendszerben feltöltött szakmai beszámoló mutatható be az Oktatási Irodában!
Felhívom a figyelmét, hogy a benyújtott és feltöltött szakmai beszámolónak mind formai, mind tartalmi szempontból teljesen meg kell egyeznie!

Az Eszterházy Károly Egyetem e-Portfólió rendszerébe (https://eportfolio.uni-eszterhazy.hu) a hallgatók az alábbi adatokkal tudnak bejelentkezni:

  • felhasználói név: neptun kód (csupa kis betűvel) pl. abc123
  • jelszó: neptun kód (csupa kis betűvel) „+" az aktuális év utolsó két számjegye pl. az abc123 felhasználói névhez tartozó jelszó ebben az esetben: abc12315

A hallgatók számára az alábbi segédanyagok nyújtanak segítséget a portfólió készítéshez:

  • Használati útmutató hallgatók részére
  • e-Portfólió bemutatása hallgatók számára (órai videofelvétel)

Ha a portfólió feltöltésével kapcsolatosan bármilyen technikai problémája adódik kérem keresse Csernai Zoltánt az alábbi elérhetőségeken: csernai.zoltan@uni-eszterhazy.hu vagy 36/520-400/2262.


Általános információk:

A záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2019. november 25-től 2020. január 4-ig tart.
A vizsgákra való jelentkezés: 2019.november 14-étől.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének határideje: 2020. január 4.
A záróvizsga időszak: 2020. január 13-18. A záróvizsga pontos napjáról és a bizottsági beosztásokról később kapnak tájékoztatást.
Oklevélátadó ünnepségének várható időpontja 2020. február 7-8.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
- a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
- a szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása,

-portfólió - szakmai beszámoló benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

Azon hallgatók, akik végbizonyítványukat/abszolutóriumukat nem a 2019/2020. tanév őszi félévében szerzik meg, azaz tanulmányi és vizsgakötelezettségüket már egy korábbi félévben teljesítették, a záróvizsga 15.000 Ft-os egyéb díj fizetési kötelezettséggel jár. Ezen fizetési kötelezettség minden érintett hallgatónak egy későbbi időpontban előírásra került a Neptun/Pénzügyek menüpontban.

Amennyiben a végzettséghez szükséges nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, a szakdolgozat/diplomamunka/ (portfólió esetén) szakmai beszámoló leadással egyidejűleg annak eredeti példányát bemutatni, valamint annak másolatát az Oktatási Irodában az illetékes tanulmányi előadónak szíveskedjen leadni.


A 2019/20. tanév januári záróvizsga témakörei szakonként az alábbiak (témakörök folyamatosan frissülhetnek, kérjük kísérjék figyelemmel): 

GTKALAPKÉPZÉS (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások BA
Gazdaságinformatikus Bsc
Gazdálkodási és menedzsment BA - specializáció nélkül
Gazdálkodási és menedzsment BA - logisztika specializáció
Gazdálkodási és menedzsment BA - vállalkozásszervezési specializáció

Kereskedelem és marketing BA - specializáció nélkül
Kereskedelem és marketing BA - marketing menedzser specializáció
Kereskedelem és marketing BA - kereskedelmi menedzser specializáció

Pénzügy és számvitel BA - specializáció nélkül
Pénzügy és számvitel BA - hitelintézeti specializáció

Pénzügy és számvitel BA - adóigazgatási specializáció

Pénzügy és számvitel BA - számviteli specializáció

Turizmus-vendéglátás BA - specializáció nélkül
Turizmus-vendéglátás BA - vendéglátás-menedzsment specializáció
Turizmus-vendéglátás BA - szálloda-menedzsment specializáció
Turizmus-vendéglátás BA - területfejlesztés és turizmus-menedzsment specializáció

Turizmus-vendéglátás BA - rendezvény-, utazás- és attrakciómenedzsment specializáció

 

Alapképzés (2016/2017. tanévtől kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások BA

Gazdálkodási és menedzsment BA - logisztika specializáció

Gazdálkodási és menedzsment BA - controlling specializáció

Gazdálkodási és menedzsment BA - specializáció nélkül

Gazdaságinformatikus BSc

Kereskedelem és marketing BA - marketingkommunikáció specializáció

Közszolgálati közigazgatási menedzser BA

Pénzügy és számvitel BA - adóigazgatás specializáció


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév előtt kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrások FOSZ - személyügyi szakirány

Gazdaságinformatikus FOSZ
Gazdálkodási és mendzsment FOSZ - kis- és középvállalkozási szakirány
Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - projektmenedzsment szakirány
Kereskedelem és marketing FOSZ - kereskedelmi logisztika szakirány
Pénzügy és számvitel FOSZ - pénzintézeti szakirány
Pénzügy és számvitel FOSZ - vállalkozási szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - turizmus szakirány


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Emberi erőforrás FOSZ - személyügyi szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - kis- és középvállalkozási szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - projektmenedzsment szakirány

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ - szakirány nélkül (2017/2018. tanévtől)

Gazdaságinformatikus

Kereskedelem és marketing FOSZ - kereskedelmi logisztika szakirány

Kereskedelem és marketing FOSZ - logisztika szakirány (2017/2018. tanévtől)

Kereskedelem és marketing FOSZ - marketingkommunikációs szakirány

Pénzügy és számvitel FOSZ - Pénzintézeti szakirány

Pénzügy és számvitel FOSZ - vállalkozási szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - turizmus szakirány

Turizmus-vendéglátás FOSZ - vendéglátó szakirány

 

MESTERKÉPZÉS

Turizmus-menedzsment MA 
Vállalkozásfejlesztés MA (módosított)
Vezetés és szervezés MA

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak

 


 

AVK

 

Alapképzés

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc - Vidéki Térségek Fejlesztése Specializáció, specializáció nélkül

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc - Helyi gazdaságfejlesztő specializáció
Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc

Kertészmérnöki BSc - 2017/2018. tanévben kezdett
Kertészmérnöki BSc - specializáció nélküli - 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - településkörnyezet-gazda specializáció 2010/2011. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül - 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - specializáció nélkül - 2015/2016. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc - 2016/2017. tanévben kezdett

 

Mezőgazdasági mérnöki BSc - specializáció nélkül

Mezőgazdasági mérnöki BSc - specializáció nélkül 2015/2016. tanévtől kezdett
Mezőgazdasági mérnöki BSc - növénytermesztő-növényvédő specializáció
Szőlész-borász mérnöki BSc
Vadgazda mérnöki BSc - spec. nélkül

Vadgazda mérnöki BSc - Állat- és Vadvédelem Szakirány

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. előtt kezdett hallgatóknak) 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ
Kertészmérnök FOSZ
Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2013/2014. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2014/2015. tanévben kezdett

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ - hulladékgazdálkodási szakirány 2015/2016. tanévban kezdett

Mezőgazdasági mérnöki szak FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (2016/2017. tanév után kezdett hallgatóknak)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök FOSZ

Kertészmérnök FOSZ

Környezetgazdálkodási agrármérnök FOSZ

Mezőgazdasági mérnöki szak FOSZ

Szőlész-borász mérnök FOSZ


MESTERKÉPZÉS

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - specializáció nélkül

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc - multifunkcionális gazdálkodás specializáció

 

 

 


< Vissza