H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat

Utolsó módosítás: 2018. december 04.

Gyöngyös Város Önkormányzata pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

Pályázati feltételek:
- gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;
- 35. életévét a pályázat benyújtásának évében nem töltötte be;
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át,

ÉS

az alábbi BA vagy MSc képzéseken tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be:
- az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;
- bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés.);
- védőnői képzésre;

Az ösztöndíj mértéke: 40.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj – a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén – BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

A pályázatokat 2018. szeptember 30-ától lehet benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. október 31.
A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2018. november 25.

További részletes felvilágosítás kérhető:
dr. Lakatos Rozália személyügyi referens
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. (3. emelet/101. a.)
Tel: 37/510-378; +3630 243-2741, e-mail: lakatos.rozalia@hivatal.gyongyos.hu

A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy Gyöngyös Város honlapjáról letölthető (http://www.gyongyos.hu/palyazatok-beszerzesek/palyazatok).

Figyelem! Jelen kiírás a teljes felhívásnak csak kivonata. Kérjük, hogy csak a teljes pályázati kiírás ismeretében nyújtsák be pályázatukat!


A pályázati adatlap itt tölthető le

 


< Vissza