H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Köszönet a rektori munkáért

Utolsó módosítás: 2020. január 06.

Az Eszterházy Károly Egyetem valamennyi dolgozója nevében köszönöm áldozatos és kitartó, „Egyetemépítő" munkáját, melyet 2013. július 1-től 2019. december 31-ig tartó rektori időszak alatt kifejtett. Az eredményeket felsorolni, számba venni nem könnyű feladat.

Dr. Liptai Kálmán rektori ciklusai alatt kettő sikeres intézményi akkreditáció zajlott le és folyamatosak voltak a sokszor embert próbáló intézmény-átalakítási feladatok. Első rektori ciklusa elején kezdődött el a Sárospataki Comenius Kar integrálását követő munka, az öt karból álló oktatási struktúra kialakítása, majd folytatódott a Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával, valamint a Szent István Egyetem Jászberényi Karának csatlakozásával az Eszterházy Károly Egyetem létrehozásának irányításával, s azóta is tartó építésével. A többcampusú egyetem vezetése alatt mindvégig fontosnak tartotta a helyi sajátosságok és értékek megőrzését, a campusok együttműködését, valamint azt, hogy az integrációban részt vevő intézmények dolgozói és hallgatói egy intézményhez tartozóként közösséget alkossanak. Az építő munka folytatódott, hiszen háromévvel ezelőtt a jogalkotó az Egyetemet jelölte ki a nemzeti tankönyvkiadásért és tananyag fejlesztésért felelős Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet jogutódjaként, amely munka során az EKE-OFI fennállásának időtartama alatt rektor úr elkötelezetten dolgozott a köznevelési tankönyvek időben és megfelelő minőségben történő megjelenéséért.

Irányítása alatt az Eszterházy Károly Egyetem egységes alapokon nyugvó, modern, a hazai és nemzetközi piacon egyaránt versenyképes oktatási portfólióval rendelkező felsőoktatási intézménnyé vált, ahol a hallgatók, oktatók, kutatók valamint az oktatási-kutatási tevékenységet támogató dolgozók egyaránt valódi egyetemi polgárként végezhetik mindennapi tevékenységüket. Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóbarát, az Eszterházy-tudatot formáló, ugyanakkor magas minőségű oktatási és tudományos munkát képviselő intézménnyé vált. Az intézmény, valamint a pedagógusképzés szempontjából jelentős oktatásügyi fejlesztéseket indított el, számos képzési területtel, valamint szakkal bővült az Egyetem képzéskínálata, megerősödött pedagógus-továbbképzésünk rendszere, bevezetésre került a demonstrátori rendszer, a duális képzés és megalakult Egyetemünk hatodik kara, az Informatikai Kar. A kutatási területen a versenyképesség fokozása érdekében számos jelentős újítást szorgalmazott. Létrejött a Kutatási és Fejlesztési Központ, több tudásközponttal és kutatócsoporttal, melyek fejlesztését rektor úr mindig fontos, jövőbe mutató feladatnak tekintett. Vezetése alatt jelentős lépéseket tett intézményünk a nemzetköziesítés, az infrastruktúra fejlesztés terén. Több tudományterületen számos pályázatot nyert el Egyetemünk, köztük országos jelentőségűeket, melyek eredményeként jelentősen gyarapodott intézményünk szellemi tőkéje.

A szakmai közéletben a Magyar Rektori Konferencia alelnökeként vett részt, 2016-ban felkérést kapott a Nemzeti Köznevelési Kerekasztal munkájába történő bekapcsolódásra. A köznevelés megújítása, fejlesztése érdekében folyamatos erőfeszítéseket tett.

Rektori munkássága alatt küldetésének tekintette a társadalmi felelősségvállalást. Kiemelten fontosnak tartotta továbbá a helyi értékek megőrzését, Eger kulturális életének erősítését.


***
Rektor Úr meglátásai, tervei előremutatóak, nagyívűek, az intézmény számára világos utat kijelölve. A szakmai kapcsolatokon túl fontosnak tartotta az emberi kapcsolatok kialakítását, lehetővé téve, hogy Egyetemünk családias, a kollégák kölcsönös tiszteletén és jó emberi kapcsolatain alapuló, a humort is ismerő, de magas minőséget képviselő intézménnyé váljon.

Áldozatos munkáját, útmutatásait az Egyetem polgárai nevében ezúton is köszönöm, a jövőben is számítva tanácsaira!

További munkásságához sok sikert és jó egészséget kívánok!

Pajtókné Tari Ilona
rektorhelyettes

 


< Vissza