H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Pályázat felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 06.

Gyöngyös Város Önkormányzata pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

Pályázati feltételek
- Gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik
- 35. életévét a pályázat benyújtásának évében nem töltötte be
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét
- az alábbi BA vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be: az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére; bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés.); védőnői képzésre; egyéb, az Önkormányzat aktuális foglalkoztatási helyzete alapján szükségesnek minősülő képzésre.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj - a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén - BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

A pályázatokat 2019. augusztus 1-jétől lehet benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2019. szeptember 30.

További részletes felvilágosítás kérhető:
dr. Lakatos Rozália személyügyi referens
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. (3. emelet/101. a.)
Tel: 37/510-378; E-mail: lakatos.rozalia@gyongyosph.hu

A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy letölthető Gyöngyös Város honlapjáról.

forrás: www.gyongyos.hu


< Vissza