H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020

Utolsó módosítás: 2019. július 04.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2019-ben meghirdetett ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak, továbbá ismét pályázható a tavalyi évhez hasonlóan a Tehetséggel fel! altípus, mely a leendő elsőéveseknek szól.

A pályázatok benyújtási határideje
Alapképzés, mesterképzés, doktori hallgatók, doktorjelöltek, Bolyai+ pályázatok esetében: 2019. június 06. (a postára adás dátuma).
„Tehetséggel fel!": 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja
Postai úton, Dr. Liptai Kálmán Rektor úrnak címezve, ajánlott küldeményként, vagy személyesen Szappan Beáta pályázati koordinátor részére a Líceum 129-es irodájába.
Továbbá szíveskedjenek előzetesen jelezni pályázási szándékukat a szappan.beata@uni-eszterhazy.hu címen 2019. május 25-ig.

A pályázati felhívások típusonként:
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
„Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

 

A pályázati kiírások mellékletei:
• Pályázati adatlap(Minden pályázat típus esetén)Letölthető dokumentum

Mellékletei:
o Kutatási terv sablon első évesek számára (Alapképzés, mesterképzés, Tehetséggel fel)Letölthető dokumentum
o Kutatási terv sablon felsőbb évesek számára (Alapképzés, mesterképzés, doktori hallgató, doktorjelöltek)Letölthető dokumentum
o Kutatási terv sablon Bolyai+ ösztöndíjhozLetölthető dokumentum
o A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata sablon (Minden pályázat típus esetén)Letölthető dokumentum
o Pályázói nyilatkozat sablon (Minden pályázat típus esetén)Letölthető dokumentum
Tudományági, képzési terület szerinti besorolás
Pályázatok személyes benyújtásának helyszínei a fogadó felsőoktatási intézményeknél

 

Ösztöndíj Működési Szabályzat és mellékletei:
Ösztöndíj Működési Szabályzat
A támogatott intézmények listája
Az ÚNKP 2019/2020. tanév ösztöndíjpályázatai és az ösztöndíjak összegei
Az ÚNKP 2019/2020. tanév feladat-és ütemtervei az alap-,mester/osztatlan, doktori, doktorjelölti pályázatok
Az ÚNKP 2019/2020. tanév intézményi Pályázati Ügyintézői
Intézményi 40%-os támogatás felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok
Intézményi ÚNKP szabályzat (feltöltés alatt)

Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljanak az adott kar pályázati ügyintézőjéhez, vagy a Projektigazgatóság munkatársához.

AVK: Herédi Éva, heredi.eva@uni-eszterhazy.hu, +36-37-518-465
3200 Gyöngyös, Mátra út 36. (Károly Róbert Campus) 1.405 iroda (H-P 9:00-12:00)

GTK: Molnárné Vámosi Jolán, vamosi.jolan@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/3089
3300 Eger, Egészségház u. 4. (B épület) 232. iroda (K 9:00-10:00)

Projektigazgatóság: Szappan Beáta, szappan.beata@uni-eszterhazy.hu, +36-36-520-400/2112
3300 Eger, Eszterházy tér 1. (A épület) 129. iroda (H-CS 8:00-12:00)

 


< Vissza