H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Ösztöndíjprogramok

Utolsó módosítás: 2019. október 03.

Stipendium Hungaricum

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatók csak olyan alap-, mester- vagy doktori képzésekre, zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre és magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokra nyerhetnek felvételt, melyekre vonatkozóan a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium - vagy felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására.

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények képzésenként meghatározott hallgatói kapacitással pályáznak. A kapacitás szerinti hallgatói allokációról a hallgatói jelentkezések, a küldő partnerország jelölési rangsora, valamint az intézmény felvételi rangsora szerint, a hallgatói sokszínűség elvét figyelembe véve, a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt.


A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok fogadására sikeresen pályázó intézmények a fogadott ösztöndíjasok után önköltség-térítésben részesülnek. Egy-egy képzés önköltségét az intézmény a képzési pályázatban sávosan adja meg. A képzés megadott önköltsége tartalmazza valamennyi várható költséget, az önköltség-térítés ugyanis ez alapján kerül megállapításra, annak utólagos kódosítására nincs mód.

A Stipendium Hungaricum programban kizárólag Magyarországon állami vagy államilag elismert egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képzései vehetnek részt.

A képzési pályázatokat tekintve olyan, a magyar képzési rendszerbe tartozó alap-, mester-, osztatlan és doktori képzéssel lehet pályázni, amelynek magyarországi akkreditációja megtörtént, és amely képzés idegen nyelven történő indítását az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette*, amennyiben az intézmény az idegen nyelven indítandó képzésre a működési engedélye alapján elegendő kapacitással rendelkezik.

A zeneművészeti szakok esetében az alap- és mesterképzéseket megelőző vagy azt követő előkészítő vagy specializációt nyújtó képzésre is lehet pályázatot benyújtani.

A magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő pályázatok esetében a Balassi Intézet jogutódja - a Külgazdasági és Külügyminisztérium mellett a felsőoktatási intézmények is részt vehetnek.

A program külpolitikai és gazdasági céljai, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését/megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.

A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően magyar nyelven kezdi meg tanulmányait.

Forrás: www.tka.hu


Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió 2014–2020-ra szóló új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja. Az Erasmus+ program célja, hogy előmozdítsa a készségek és a foglalkoztathatóság fejlesztését, továbbá hogy elősegítse az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítését. További információ az Erasmus+ programról az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány honlapján.

Az Egyetem minden tanévben lehetőséget biztosít hallgatói számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben végezhessék és/vagy szakmai gyakorlatukat külföldi vállalkozásoknál, szervezeteknél teljesítsék az Erasmus+ program keretében. A hallgatók pályázat útján kerülnek kiválasztásra, melyet tanévenként két alkalommal hirdet meg a Mobilitás Iroda.

Pályázható tevékenységek:
- Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása
- Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
- Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja

Mobilitás hossza:
- Tanulmányok: hossza minimum 3, maximum 12 hónap / képzési ciklus
- Szakmai gyakorlat: hossza minimum 2, maximum 12 hónap / képzési ciklus
- Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja: hossza minimum 3, maximum 12 hónap / képzési ciklus

A programban részt vevő országok:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

A pályázat menetére és a mobilitásra vonatkozó szabályokat az Eszterházy Károly Egyetem Nemzetközi Mobilitási Szabályzata tartalmazza, mely ide kattintva is elérhető.


< Vissza