H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Gyöngyösi Károly Róbert Campus Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2019. október 03.

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus Igazgatóság az alkancellár irányítása alá tartozó, a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson működő alaptevékenységet végző szervezeti egységek, illetve szolgáltatási, termelő feladatot ellátó szervezeti egységek tevékenységét támogató szervezeti egység.

 

Az Igazgatóság feladatai:
- végzi a Gyöngyösi Károly Róbert Campus igazgatási, szervezési és koordinációs, ügykezelési és irattárazási, a Gyöngyösi Károly Róbert Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgató és alkancellár titkársági feladatait,
- ellátja a Gyöngyösi Károly Róbert Campus szabályozási, jogi feladatait,
- ellátja a campus pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait,
- a campuson tanulmányokat folytató hallgató vonatkozásában ellátja a tanügyi-igazgatási, ügyviteli, nyilvántartási feladatait, a képzések indítását és lebonyolítását biztosító szervezési, információs és tanácsadási feladatokat végez,
- a campus területén elhelyezkedő ingatlanok vonatkozásában gondoskodik a létesítmény-fenntartási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési feladatok végrehajtásáról, az épületek karbantartásáról, használja és hasznosítja a campus területén elhelyezkedő ingatlanokat és ingóságokat


Az Igazgatóság munkatársai:

Bokrosné dr. Baranyi Tímea
irodavezető
+36 37/518-378
baranyi.timea@uni-eszterhazy.hu

dr. Móricz Mária
jogi asszisztens
+36 37/518-303
moricz.maria@uni-eszterhazy.hu  

Kissné Csontos Andrea
ügyvitelszervező
+36 37/518-318
csontos.andrea@uni-eszterhazy.hu  

Nagy Szilvia
titkárságvezető
+36 37/518-301
nagy.szilvia@uni-eszterhazy.hu  

Molnár Attiláné
titkárságvezető
+36 37/518-322
molnar.attilane@uni-eszterhazy.hu 


A Gyöngyösi Károly Róbert Campus Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek

a) Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Tass-pusztai Tangazdaság
b) Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet
c) Femtoszkópiai Tudásközpont
d) Erdőtelki Arborétum
e) Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központ
f) Károly Róbert Diákotthon
g) Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékáni Hivatal

 

 

 

 


< Vissza