H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Agrár- és Környezettudományi Laboratórium

Utolsó módosítás: 2016. december 07.

 

     
   
 

 
   
 
   
 
   
 
 

   
 

   
 

Az Eszterházy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központjához tartozóan a Gyöngyösi Károly Róbert Campus tass-pusztai telephelyén (3213 Atkár, Tass-puszta „L" épület működik egy korszerű oktatói laboratóriumokkal, több mint 150 fő befogadására alkalmas előadóteremmel valamint korszerű analitikai eszközökkel és berendezésekkel felszerelt oktató-kutató laboratórium.

A laboratóriumban folyó oktatási tevékenység szorosan kötődik az egyetemi felsőoktatási szakképzési és alapképzési szakok kémiai és biológiai jellegű tantárgyaihoz. A laboratóriumban továbbá jelentős K+F+I kutatások folynak az agrárium és a környezetipar aktuális kérdéseivel kapcsolatban. A laboratórium feladata pályázatok kezelése, a K+F+I tevékenység támogatása, pályázatok generálása, szolgáltatás nyújtása.

Munkatársak:
Dr. habil. Nagy Péter Tamás – laboratóriumvezető, vegyész
Dr. Mézes Lili – részmunkaidős, agrármérnök
Dr. Gomba-Tóth Adrienn - mikrobiológus, tudományos munkatárs
Gyöngyösi Balázs - vegyész

Infrastruktúra

Négy darab 20 fő befogadására alkalmas hallgatói laboratórium:

- kémiai labor
- élelmiszeranalitikai labor
- környezetanalitikai labor
- mikrobiológiai labor

150 fős előadó terem

Három műszerszoba:

- AAS mérőszoba
- GC-MS mérőszoba
- GC mérőszoba

Három kutatói szoba

Műszerezettség
A laboratórium műszerezettsége hazai viszonylatban kiemelkedő:

- kromatográfiás műszerek: GC, GC-MS, HPLC
- elemanalízis műszerek: CNS és TOC elemanalizátor
- optikai abszorpciós és emissziós műszerek: AAS készülék, fotométerek, mikroszkópok
- kaloriméter
- laboratóriumi fermentorok
- mobil vízmintavevő készülék
- mobil SPAD mérő készülék

Oktatási feladatok
A laboratóriumban jelenleg több tárgy elméletének és gyakorlatának magyar és angol nyelvű oktatása történik:

- Élelmiszer kémia (angol nyelven)
- Borászati kémia és analitika
- Hulladékok minősítése és ártalmatlanítása
- Környezeti hatásvizsgálat és állapotfelmérés
- Környezeti kémia és analitika
- Mezőgazdasági kémia
- Szervetlen, szerves és biokémia (angol nyelven)
- Talajtan, Agrokémia (angol nyelven)

Kutatásszolgáltatás
Laboratóriumi vizsgálatok:
- agráriumhoz
- élelmiszeriparhoz
- hulladékgazdálkodáshoz
- környezetiparhoz kapcsolódó vizsgálatok

Szaktanácsadás

Egyéb tevékenységek
- Egyedi analitikai feladatok megoldása- igény szerint helyszíni mintavétellel
- Minta-előkészítés – preparatív feladatok
- Szakmai tanácsadás – probléma megoldás

Kutatási pályázatok

1. GOP-1.1.1-11-2012-0010 sz. pályázat ,,Települési szilárd hulladék nem égetéssel történő hasznosítása" pályázat (2012-2015)
Kísérleteink célja a települési szilárd hulladék jellemzése és a települési könnyű frakció másodnyersanyagként való hasznosítása pirolízissel. A pirolizist egy szakaszos eljárású fél üzemi méretű berendezésben valósítjuk meg, melynek termékei: különböző szénatomszámú szénhidrogének, szilárd maradékok és kis szénatomszámú gázkeverékek.
Cél: tecnológiai fejlesztés, és a hozzá tartozó analitikai vizsgálatok elvégzése, a minél jobb kitermelés és a kedvező energiamérleg elérése érdekében.

2. GOP-1.1.1-11-2012-0058 sz. pályázat „Hazai nyárfafajokra alapozott bioetanolgyártás kifejlesztése" (2014-2015)
A világon a legnagyobb mennyiségben előállított bioüzemanyag a bioetanol. A pályázatban második generációs, lignocellulóz alapú bioetanol előállítási technológiát vizsgálunk, melynek nagy előnye, hogy mezőgazdasági, erdészeti és faipari hulladékot valamint az élelmiszer és takarmányozási célokra nem szolgáló növényeket hasznosítja.

Feladataink:
- A bioetanol előállítás lehetséges alapanyagainak minőségi vizsgálata
- Cellulózfeltárás: az alapanyag fizikai-kémiai feltárása
- Cellulóz biológiai hidrolízise fermentálható cukrokká laborkísérletekben
- Hidrolizált minta fermetálása etanollá laborkísérletekben
- A bioetanol előállítás melléktermékeinek azonosítása, jellemzése
- A laborkísérletek energetikai jellemzése

3. Biogáz PIAC-13 pályázat ,,Baromfi vágóhídi hulladékok biogázcélú hasznosításának fejlesztése biotechnológiai eszközökkel" (2014-2016)
Pályázatunk célja állati eredetű hulladékoknak a jelenlegi gyakorlatnál lényegesen jobb hatásfokú biogáz célú hasznosíthatóságának kidolgozása, mely alapjaiban változtatja meg a biogázüzemek alapanyag felhasználását és receptúragyakorlatát.

Feladataink:

A mikrobiológiai kezelést megelőző fizikai előkezelések hatásának laboratóriumi vizsgálata

Receptúrák összeállítása, laboratóriumi fermentációs vizsgálatok végzése

Az analitikai vizsgálatok a receptúra minőségi paramétereinek (szárazanyag és szerves anyag, szén, nitrogén, illékony zsírsav és összes zsírsav, cellulóz) (7.kép), ill. végtermékek (CO2, H2S, CH4) meghatározására irányulnak.

A kénformák analitikai vizsgálata a biogáz fejlesztés folyamata során

Az ecetsav-szulfát arány optimalizálás mikrobiológiai hátterének vizsgálata.

A kénanyagcsere befolyásolása a biogáz kénhidrogén tartalmának csökkentése céljából, biológiai kénoxidáció fokozása a fermentortérben oltóanyagok tesztelése.

A különböző kénformák analitikai vizsgálata, a szulfát-redukció fokának vizsgálata a kémhatás, az ecetsav-koncentráció, valamit a szubsztrát szulfát-tartalmának függvényében

A laboratórium kapcsolatrendszere

Kutatóintézetek, felsőfokú oktatási intézmények:
• Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ
• Debreceni Egyetem, Atommagkutató Intézet
• Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (MTA TAKI)
• NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
• Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft
• Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)

K+F+I tevékenységben érdekelt cégek:
• Corn-Form Kft.
• Veolia Kft.
• Mátra Ásvány Kft.
• Dreher Sörgyárak Zrt.
• Bentonit Axis Kft.
• Zöldolaj Kft.
• Mátraholding Zrt.
• Pilze-Nagy Kft.
• DRON Industries
• Bátortrade Kft
• James and Tailor Kft
• Szuro trade Kft
• Relabor Kft
• Act Partner Kft
• Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
• OT Industries


< Vissza