H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36; Telefon: +36 37 518 300; E-mail: informacio@uni-eszterhazy.hu

Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet

Utolsó módosítás: 2017. október 21.

Vezetés, munkatársak

Dr. Tomor Tamás, főiskolai docens, intézetigazgató

Dr. Lénárt Csaba, főiskolai tanár, műszaki igazgatóhelyettes

Dr. Burai Péter, főiskolai docens, kutatási igazgatóhelyettes

Bekő László, tudományos segédmunkatárs

Kiss Alida, tudományos segédmunkatárs

Bodnárné Frikk Éva, adminisztrátor


Ismertető

A Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet 2012-ben jött létre a Károly Róbert Főiskolán. Megalakulása előtt Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet, korábban Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék, illetve Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Tanszék keretei között működött. A megváltozott profilnak, valamint az átalakult főiskolai szervezetnek köszönhetően folyamatosan formálódott az oktatási és kutatási feladatokat egyaránt ellátó szervezeti egység.


Az Intézet két markáns kutatási profillal rendelkezik:

- Távérzékelés
- Vidékfejlesztés

A kutatócsoport célja

A kutatócsoport legfontosabb feladata a távérzékelés, ezen belül elsősorban a légi hiperspektrális -, LIDAR- és termális távérzékelés valamint különböző térinformatikai rendszerekre alapozott kutatások végrehajtása és a kutatási eredmények széles társadalmi és szakmai körben történő disszeminációja. Elsődleges célunk a vezető távérzékelési technológiák környezeti alkalmazásainak fejlesztése, know-how-k kidolgozása és ezen rendszerek alkalmazhatóságának felhasználói szintre történő egyszerűsítése.

Az általunk vezetett alap- és alkalmazott kutatások távérzékelési eszközökkel a környezeti rendszerek jobb megismerését szolgálják. Meggyőződésünk, hogy a nagy spektrális és térbeli tulajdonságokkal rendelkező szenzorok megfelelő alkalmazásával sikeres távérzékelési projektek valósíthatóak meg különböző tudományos és szakterületeken. Szeretnénk a környezeti távérzékelés szakmai kultúráját emelni, fejlődését a tudományos, technológiai és agrár-környezetvédelmi területeken elősegíteni.

 

Gondozott kutatási témák

Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése, hálózatosodás és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0010)

Légi multiszenzoros távérzékelő rendszer fejlesztése: Különböző nagy felbontású szenzorok alkalmazása légi járművön, a kalibrációhoz szükséges terepi mérőeszközök fejlesztése és az adatfeldolgozás műszaki hátterének kiépítése. A "Biomassza potenciál felmérést szolgáló spektrális laboratórium kiépítése" projekt (REG_EM_INFRA_09) és a "Környezetinformatikai és távérzékelési eszközpark fejlesztése a Károly Róbert Főiskolán" című projekt (TIOP-1.3.1-10/1-2010-0009).

Hiperspektrális képelemzés módszertani fejlesztése: A hiperspektrális felvételek előfeldolgozásának, a kvalitatív- és kvantitatív feldolgozási módszertan fejlesztése. A "Környezeti objektumok tematikus térképezése hiperspektrális légi távérzékeléssel" pilot projekt (TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001).

Ipari katasztrófák hatásainak felmérése: A 2010-es vörösiszap katasztrófa hatásainak felmérése multispektrális légi távérzékelési módszerekkel. A felmérés eredményeiről ITT olvashat

Hullámterek és belvízi öblözetek felmérése légi távérzékelési eszközökkel: A Sajó-völgy árvízi kockázatainak felmérése távérzékelési módszerekkel (HUSK 1001/2.1.2/0026).

Árvízzel elöntött területek felmérése: 2013-as árvízi elöntések a Duna mellékfolyóin és a Zala valamint a Kapos területén.

Földtani kutatásokban való részvétel: A DORIS projekt 2013-as adatfelvételezésében való részvétel.

Felszíni vizek vízminőségi vizsgálata és szennyezésfelmérés: A Tisza-tó területén klorofill és vízi növény monitoring légi hiperspektrális technológiával (2011-2013) INSPIRE kutatási projekt (KEOP-7.6.3.0/2F/09-2009-0012), valamint adatfeldolgozás módszertani fejlesztése (TÁMOP-4.1.1-09/1-2009-0001).

Édesvízi és tengeri ökoszisztémák monitoringja (korallzátonyok térképezése): Részvétel a NASA Roses projektben (2012).

Precíziós mezőgazdasági alkalmazások: hiánytünetek és betegségek detektálása, gyomfelvételezés, biomasszavizsgálat, stb. (TÁMOP-4.1.1-09/1-2009-0001).

Erdők faj szintű osztályozása és állapotának vizsgálata. A mátrai erdőpusztulás felmérése légi távérzékelési technológiával (2012).

Energianövények biomassza-hozamának becslése: Az "E-kompetencia alapú fejlesztés és szolgáltatás a Gyöngyösi Kistérségben energianövényekre vonatkozóan" (BAROSS - KRFKOM09) projektben energianövények osztályozása légi hiperspektális technológiával.

Térinformatikai alapú termőhely optimalizás: Az "E-kompetencia alapú fejlesztés és szolgáltatás a Gyöngyösi Kistérségben energianövényekre vonatkozóan" (BAROSS - KRFKOM09).

Nagyméretű digitális (képi) adatok hatékony feldolgozásának vizsgálata: A nagy felbontású légi szenzorokkal készített felvételek (Big data) adatkezelésének és feldolgozásának fejlesztése Különböző nagy felbontású távérzékelt adatok szolgáltatása térinformatikai infrastruktúrával (KEOP-7.6.3.0/2F/09-2009-0012).

Az INSPIRE irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén: Környezeti indikátorok monitorozása hiperspektrális légi technológiával (KEOP-7.6.3.0/2F/09-2009-0012).

 


UN-SPIDER Regional Support Office

Our Mission:
The Hungarian UN-SPIDER Regional Support Office (HU-RSO) would like to serve as a regional center of excellence in application of space and airborne remote sensing technology for disaster management and emergency response.

About us:
The Hungarian UN-SPIDER RSO is hosted by the Research Institute of Remote Sensing and Rural Development (RIRS&RD) at Karoly Robert University College (KRF). The RIRS&RD conducts basic and applied remote sensing research for the advancement of scientific knowledge about the environment. The institute focuses on the environmental applications of state-of-the-art remote sensing and GIS systems, as well as the development of techniques to enhance the usefulness of these systems. Hyperspectral (HS) applications are of special interest.

Our Expertise:
RIRS&RD's research staff has expertise in remote sensing, GIS and field measurements. Our team is responsible for conducting all phases of remote sensing operations, including flight/mission planning, sensor maintenance, data acquisition, data processing and data analysis. Team members are highly experienced in the integration and deployment of sensors in diverse aerial platforms based throughout the world. Our research group has a balanced composition of remote sensing researchers with natural resources backgrounds and computer scientists interested in digital image processing and time-series analysis.

Our Infrastructure:
Aerial platform (aircraft), hyperspectral sensor system, survey-grade GPS systems, total stations, field GPS systems, field spectrophotometer, A0 scanner/plotter, high performance computing (HPC), GIS workstations, GIS and remote sensing software etc.

1. Most advanced hyperspectral system in VIS/NIR/SWIR range – operational world's first commercially available 1000 pixel wide full-spectrum system from Q3 2013 (AISA Fenix1k)

2. Full Waveform high performance Lidar (ALS-70)

3. Mid-format 60MP airborne camera system (RCD-30)

4. GPS/INS systems for any component

5. Full software environment from flight planning to post-processing

6. HPC computing environment (Silicon Graphics)

7. Field equipment incl. surveying equipment & RTK GPS system (Leica & Trimble)

8. ASD filed spectrophotometer

9. Modernized aircraft navigation equipment and electronics

10. 2 aircrafts: multi-engine (Piper Aztec) and single engine (C 206T) with standard camera holes (FAA certified) – Piper with 2 camera holes

11. Access to helicopter platform (Bell)

12. Multi-sensor environment

13. Access to thermal system (SPECIM, Flir or CASI)

Our projects:

The Red Flood

Oil Spill Airborne Hyperspectral Survey

Mapping Invasive Vegetation

 

 

Annual report:

ACTIVITY OF HUNGARIAN REGIONAL SUPPORT OFFICE 2012

On 7 February 2012, during the Forty-ninth session of the Scientific and Technical Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), UN-SPIDER and the Károly Róbert College of Hungary signed the cooperation agreement to establish a Regional Support Office of the UN-SPIDER Program at the College. As a new RSO Károly Róbert College is very active in Hungary and abroad too: They established a strategic partnership with HUNAGI, the Hungarian Association for Geo-Information. They became the first institution from Hungary having membership in OGC (Open Geospatial Consortium). In cooperation with HUNAGI (the Hungarian Association for Geo- Information, HUNAGI will provide assistance in dissemination and related joint actions.

The RSO was the winner of the Hungarian national competition "Digital Hungarian Maps 2011". Their wining database was set up to monitor the impacts of catastrophes on the environment.

The representatives of RSO participated in the 12th Plenary Meeting of UNGIWG held on 28-30 March 2012 in Vienna. Apart from the presentations by UNGIWG members and partners on their geospatial information management and technology activities, they benefitted from discussions focusing on the EuroGEOSS Broker (INSPIRE), GeoCat, Geospatial Data Warehouse and UNSDI Gazetteer Framework. In cooperation with University of Baia Mare (Romania) the experts of RSO held a series of presentations about how to take advantage of GIS and remote sensing technologies in the case of natural disasters. The presentations was very welcomed by the Romanian colleagues, as they face similar tasks in and after cases of emergency.

Hungarian RSO, Károly Róbert College and Hungarian UNOOSA NFP, National Directorate of Disaster Management signed a cooperation agreement on 15 May 2012. Based on previous work together, both Institution will focus on strengthening of Hungarian capacity at disaster management. According to the agreement the RSO staff will hold series of lecture for management and co-workers of National Directorate of Disaster Management. The first training course was held at RSO premises in Gyöngyös, with more than 70 people from regional offices countryside.

Hungarian RSO launched a pilot project with Slovakian partner in Sajó valley, combined application of hyperspectral data and satellite images for floods management, including risk estimation. The project is supported by the Hungarian-Slovakian Cross-border Co-operation Programme.

In Autumn 2012 two conference was hosted by the RSO at Károly Róbert College. The first one ("Fény-Tér-Kép" ~ Light-Space-Image) dealt with the latest development on remote sensing and GIS worldwide. The conference was organized by GeoIQ (private company, ENVI authorized distributor) and RSO together. Almost hundred people, most of them young university students and young scientist attended at the conference. The Hungarian Academy of Sciences and the College organized a scientific meeting (Science from Space) in the occasion of the Day of Hungarian Science at the Károly Róbert College, Gyöngyös. Loránt Czárán hold a presentation about UNOOSA and UN SPIDER with great interest. He awarded with Pro-Progressio prize for helping the establishment of Hungarian RSO. High level governmental officers and numbers of academician participated in the meeting, and it was a good opportunity for RSO to promote their latest development in technical capabilities and new projects, including RSO's participation in NASA's ROSES project.
< Vissza